Destinationer

Det finns många olika destinatinationer dit du kan pejla med peede i Kaskö och omnejd. Du kan fritt välja en kombination som passar dig. Mot alla vädersträck kan du göra trevliga cykelturer.

Pejla med peede!
Trampa till upplevelser och sevärdheter! 

Norra destinationer: NORRUT

Södra destinationer: SÖDERUT

Västra destinationer: VÄSTERUT

Östra destinationer: ÖSTERUT

Strandboulevard: STRANDBANAN

Äventur i rutplan: HUR MÅNGA KATTER

Varv genom Parker och torg: PARKER & TORG
Kaskö stad: Stadspromenad

Berättelser och männinskor från östadens historia: HUS & BERÄTTELSER
Kaskö stad/ Kaskö Turism

Grannkommuner:   NÄRPES     KRISTINESTAD   ÖSTERMARK