Västerut

Utflykten västerut innehåller en havstripp. Färjan till Eskilsö startar på stranden nedanför Skolgatan.  Med färjan kommer man till Närpes. Där kan man längs sandvägar kretsa omkring för en timme eller två.

Färjan kör dygnet runt men håller korta pauser enligt tidtabellen. Tidtabellen hittar du härifrån: Eskilsö-färjans tidtabell

Med färjan kommer du till Eskö, Ängsö och Järvö som hör till Närpes och Rönnskär som hör till Kaskö.
Den havsnära resan med färjan är kort men utsikter därifrån är givande.
Hästar ser man också.
I skogens dunkel
En fin utsikt mot havet i Rönnskär
Alleman får röra sig naturen men man ska respektera sommarstugornas fred.

När du färdas med cykeln i naturen och längs privata vägar, kom ihåg allemans rätten och plikter. Man får inte störa hemfriden och inte orsaka skador för åkrar, planteringar eller naturen.
Mera om saken här: Allemansrätten och plikter

Bilder och text Heli Österman/ Oy Alekser Ab