Taloushallinto

Tarjoamme monipuolisia taloushallinnon palveluita, jotka edistävät asiakkaittemme menestystä ja tähtäävät myönteiseen kestävään kehitykseen.  Työvälineinämme meillä on toimivat laitteistot ja ajanmukainen Fennoa-ohjelmisto, joka mahdollistaa sähköisen taloushallinnon ja yhteiskäytön tilitoimiston ja sen asiakkaan kanssa. Näiden käyttö yhdistetään perinteitä arvostavaan henkilökohtaiseen palveluun ja selkeisiin toimintatapoihin.

Asiakassuhdetta katsomme kumppanuutena, josta on molemminpuolista hyötyä. Luotettava tilitoimistopalvelu luo tarpeellista järjestystä ja selkeyttää toimintaanne sekä vapauttaa omia resurssejanne ydintehtäviänne varten.

Palvelevaa taloushallintoa: meiltä saatte tarpeittenne mukaiset

⇒  kirjanpito- ja tilinpäätöspalvelut, kaikille kirjanpitovelvollisille sekä perinteisellä tavalla että sähköisiä yhteyksiä hyödyntäen (SaaS-palvelu)

⇒  ostoreskontran hoitamisen ja laskujen maksatuspalvelun

⇒  laskutuspalvelun ja myyntireskontran hoitamisen

⇒  palkkahallinnon palvelut, mukaan lukien palkanlaskenta

⇒  muut taloushallinnon palvelut ja koordinoinnit

IMG_4968 IMG_4967

Hoidamme myös toimeksiantoja, joihin kuuluu

⇒  organisaatioiden hallinnointiin liittyviä palveluita

⇒  yrityksen perustamiseen  liittyviä palveluita