Category Archives: Hyvä tietää

Matkustamisen kulut

On hyvä aina säilyttää kaikki matkustamiseen liittyvät tositteet. Silloin kuluja voidaan niiden perusteella kirjata kirjanpitoon, jos kulut ovat vähennyskelpoisia. Elinkeinotoiminnan tuloista ovat vähennyskelpoisia elinkeinotoimintaan liittyvät kulut. Matkustamisen kulujen yhteyteen tarvitaan selvitys matkan tarkoituksesta eli siitä, miten se liittyy elinkeinotoimintaan ja siihen kuuluviin työtehtäviin. Auton käyttöön liittyvien kulujen kirjaamista varten kannattaa pitää luotettavaa ajopäiväkirjaa, joka täyttää verohallituksen… Read More »

Arvonlisäverovelvollisen opas on päivitetty

Verkosta löytyy nyt Verohallinnon julkaisema päivitetty arvonlisäverovelvollisen opas. Siitä löytyy tietoa arvonlisäverojärjestelmästä ja arvonlisäverotuksen verotusmenettelystä. Opas löytyy osoitteesta https://www.vero.fi/fi-FI/Syventavat_veroohjeet/Arvonlisaverotus/Arvonlisaverovelvollisen_opas(33102). Arvonlisävero on kulutusvero, joka kohdistuu tavaroiden ja palveluiden kuluttamiseen. Lähtökohta on, että kaikki liiketoiminnan harjoittajat ovat arvonlisäverovelvollisia. Vähäinen eli liikevaihdoltaan alle 8500 euron jäävä liiketoiminta ei kuulu arvonlisäverotuksen piiriin, jollei sen harjoittaja vapaaehtoisesti hakeudu verovelvolliseksi. Arvonlisäverovelvollisen elinkeinonharjoittajan… Read More »

Käteismaksusta tulee tarjota kuitti

Elinkeinonharjoittajilla on tämän vuoden alusta lähtien lakisääteinen velvollisuus tarjota asiakkaalle käteismaksusta kuittia. Tällä pyritään torjumaan käteistulojen jättämistä kirjanpidon ulkopuolelle. Kuitissa tulee olla a) elinkeinonharjoittajan nimi, yhteystiedot ja y-tunnus, b) kuitin antamispäivä, c) kuitin tunnistenumero tai muu sen yksilöivä tieto, d) myytyjen tavaroiden määrä ja laji sekä palvelujen laji, e) tavaroista ja palveluista suoritettu maksu ja… Read More »