Category Archives: Hyvä tietää

Käärylereseptejä ja leimoja jaossa su 27.12.2020

Aleksanterinkatu 20 jouluikkunan liepeillä tapahtuu: hymnilaulaja Helvi Tulvin hätkähdyttävän hytkähdyttävä panostus sunnuntaina 27.12.2020 klo 15-17 Alekserin toimipisteellä. Helvi Tulvi jakaa erilaisia leimoja ja porsaskääryleiden reseptejä tarkkojen turvatoimien kera. Joulun jälkeen on kiva taas syödä jotain muutakin kuin jouluruokia. Terve yleisö saa yksi kerrallaan tulla ulko-ovesta tuulikaappiin asti, jossa on saatavilla käsidesiä. Maskitettu Helvi Tulvi ojentaa… Read More »

Mukana rahanpesun torjunnassa

Taloushallintopalvelun tarjoajana Alekser kuuluu niiden asiantuntijoiden joukkoon, joilla on rahanpesulainsäädännön perusteella ilmoitusvelvollisuus rahanpesuun ja terrorismin rahoittamiseen viittaavista toimista. Ilmoitus Keskusrikospoliisin rahanpesun selvittelykeskukselle on tehtävä viipymättä, kun epäilyttävä liiketoimi havaitaan. Alekserin oman riskiarvion perusteella katsomme, että riski rahanpesun ja terrorismin rahoittamisen kannalta on toiminnassamme vähäinen. Riskiarviossa olemme suunnitelleet toimintatavat, joilla vähennämme ja hallitsemme rahanpesuriskejä. Tärkeää on… Read More »

Periaatteita tilinpäätösaikaan

Tilinpäätöksen laatijaa ohjaavat lakisääteiset periaatteet, joista vilkkaan tilinpäätöskauden alkaessa lyhyt katsaus. Lähtökohtana on, että tilinpäätöksen tulee aina antaa oikea ja riittävä kuva toiminnan tuloksesta ja taloudellisesta asemasta. Yleensä kirjanpitolainsäädännön noudattaminen johtaa tähän, mutta tarvittaessa on punnittava, tuleeko antaa tarkentavia tietoja, jotta oikea ja riittävä kuva muodostuu myös tilinpäätöksen ulkopuoliselle lukijalle. Yleisiä kirjapitolaissa säädettyjä tilinpäätösperiaatteita ovat… Read More »

Edunsaajien tiedot tarvitaan

Rahanpesun ja terrorismin rahoittamisen estämiseksi ja paljastamiseksi tarvitaan nykyisin tietoja eri yhteisöjen edunsaajista. Yhteisöissä näitä ovat henkilöt, jotka omistavat yli 25 % osuuden taikka käyttävät yli 25 % äänioikeutta taikka muuta tosiasiallista määräysvaltaa. Yhdistyksissä sekä asunto-osakeyhtiöissä ja keskinäisissä kiinteistöosakeyhtiöissä edunsaajiksi katsotaan hallituksen jäsenet. Alekser voi toimeksiantona laatia asiakkaittensa tosiasiallisten edunsaajien luettelon ja ilmoittaa sen tiedot… Read More »

Matkustamisen kulut

On hyvä aina säilyttää kaikki matkustamiseen liittyvät tositteet. Silloin kuluja voidaan niiden perusteella kirjata kirjanpitoon, jos kulut ovat vähennyskelpoisia. Elinkeinotoiminnan tuloista ovat vähennyskelpoisia elinkeinotoimintaan liittyvät kulut. Matkustamisen kulujen yhteyteen tarvitaan selvitys matkan tarkoituksesta eli siitä, miten se liittyy elinkeinotoimintaan ja siihen kuuluviin työtehtäviin. Auton käyttöön liittyvien kulujen kirjaamista varten kannattaa pitää luotettavaa ajopäiväkirjaa, joka täyttää verohallituksen… Read More »

Arvonlisäverovelvollisen opas on päivitetty

Verkosta löytyy nyt Verohallinnon julkaisema päivitetty arvonlisäverovelvollisen opas. Siitä löytyy tietoa arvonlisäverojärjestelmästä ja arvonlisäverotuksen verotusmenettelystä. Opas löytyy osoitteesta https://www.vero.fi/fi-FI/Syventavat_veroohjeet/Arvonlisaverotus/Arvonlisaverovelvollisen_opas(33102). Arvonlisävero on kulutusvero, joka kohdistuu tavaroiden ja palveluiden kuluttamiseen. Lähtökohta on, että kaikki liiketoiminnan harjoittajat ovat arvonlisäverovelvollisia. Vähäinen eli liikevaihdoltaan alle 8500 euron jäävä liiketoiminta ei kuulu arvonlisäverotuksen piiriin, jollei sen harjoittaja vapaaehtoisesti hakeudu verovelvolliseksi. Arvonlisäverovelvollisen elinkeinonharjoittajan… Read More »

Käteismaksusta tulee tarjota kuitti

Elinkeinonharjoittajilla on tämän vuoden alusta lähtien lakisääteinen velvollisuus tarjota asiakkaalle käteismaksusta kuittia. Tällä pyritään torjumaan käteistulojen jättämistä kirjanpidon ulkopuolelle. Kuitissa tulee olla a) elinkeinonharjoittajan nimi, yhteystiedot ja y-tunnus, b) kuitin antamispäivä, c) kuitin tunnistenumero tai muu sen yksilöivä tieto, d) myytyjen tavaroiden määrä ja laji sekä palvelujen laji, e) tavaroista ja palveluista suoritettu maksu ja… Read More »