Käteismaksusta tulee tarjota kuitti

By | 15.4.2014

Elinkeinonharjoittajilla on tämän vuoden alusta lähtien lakisääteinen velvollisuus tarjota asiakkaalle käteismaksusta kuittia. Tällä pyritään torjumaan käteistulojen jättämistä kirjanpidon ulkopuolelle. Kuitissa tulee olla a) elinkeinonharjoittajan nimi, yhteystiedot ja y-tunnus, b) kuitin antamispäivä, c) kuitin tunnistenumero tai muu sen yksilöivä tieto, d) myytyjen tavaroiden määrä ja laji sekä palvelujen laji, e) tavaroista ja palveluista suoritettu maksu ja suoritettavaa arvonlisäveroa koskevat tiedot.

Kuittia ei tarvitse tarjota liike- ja ammattitoiminnassa, jonka liikevaihto jää tilikaudessa alle 8500 euron. Myös automaatista tapahtuva myynti, arpajaislainsäädännössä tarkoitettu toiminta, markkina- ja torikauppa ulkotiloissa (paitsi alkoholijuomien vähittäismyynti ja anniskelu) sekä sähköinen kaupankäynti, laskun maksaminen ja muut maksutilanteet, joissa asiakas maksaa ilman elinkeinonharjoittajan läsnäoloa voi tapahtua ilman kuitin tarjoamista.

Lain noudattamista valvoo Verohallinto ja poliisi, lisäksi aluehallintovirasto alkoholin anniskelupaikassa. Jos valvontaviranomainen havaitsee, että kuitti jää tarjoamatta, voidaan elinkeinonharjoittajalle määrätä laiminlyöntimaksu, joka on vähintään 300 euroa ja enintään 1000 euroa. Maksun suuruuteen vaikuttaa laiminlyönnin laatu, toistuvuus, suunnitelmallisuus ja muut siihen liittyvät olosuhteet.

Asiaa koskeva Laki kuitintarjoamisvelvollisuudesta käteiskaupassa, 658/2013, löytyy Finlex-palvelusta, jonne pääsee Alekserin Linkit-sivun kautta.