Featured Article

Alekserin toimenpiteet koronaviruksen johdosta, päivitetty 23.3.2020

Palveluyrityksenä Alekserin on otettava erityisvastuu asiakkaistaan ja omasta toimintakyvystään. Osana vastuullista kanssakäymistä asiakkaidensa kanssa, Alekser pidättäytyy toistaiseksi kaikista lähikontakteista. Tarvittavat asiakastapaamiset ja tiedonvälitys pyritään hoitamaan joko puhelimitse tai muulla sähköisellä välineellä (sähköposti, Skype, Teams). Materiaalitoimituksista sovitaan erikseen niin, että ne ovat mahdollisimman turvallisia molemmille osapuolille. Huolimatta näistä toimenpiteistä, Alekser auttaa eteenpäin ja palvelee vanhoja ja… Read More »

Hyvää Yrittäjän päivää

Yrittäjän päivää vietetään tänään 5.9.2020. Etelä-Pohjanmaan Yrittäjät , johon myös Kaskinen kuuluu, kokoontuivat tänään Seinäjoelle päättämään aluejärjestön sääntömuutoksista. Samalla oli myös paikallisyhdistyksillä mahdollisuus pitää omat sääntömuutoskokouksensa. Samalla esittäytyivät Suomen Yrittäjien puheenjohtajaksi ja varapuheenjohtajiksi pyrkivät yrittäjät. Lisäksi kuulimme Olli Keskisen (Kummelista tuttu) esityksen ”Parempi työpäivä”. Keskisen esitys antoi yhden mielenkiintoisen tulkinnan yrittämiselle ja työn tekemiselle. Lyhyesti… Read More »

Mielenkiinto ja verkostot tärkeitä Micken yrittäjyydessä

Yrittäjän pitää tykätä siitä, mitä tekee. Olla kiinnostunut siitä, mitä yrittää. Tämä on kokki ja ravintoloitsija Michael Björklundin mukaan yrittäjyydessä kaikista tärkeintä. Micke syntyi yrittäjäperheeseen ja sitä kautta kasvoi yrittäjäilmapiirissä, mikä helpotti yrittäjäksi lähtemistä. Kaikessa, mihin ryhdyt on aina omat ongelmansa, niin yrittäjyydessäkin, mutta yrittäjyydessä on Micken kokemuksen mukana myös vapautta, jota hän pitää arvossa.… Read More »

Alekserin toimenpiteet koronaviruksen johdosta

Noudatamme hallituksen suosituksia mahdollisuuksien mukaan ja suosimme etätöitä, sekä vältämme ei-välttämättömiä lähikontakteja asiakkaidemme kanssa. Katsomme, että varautumisen tulee olla mieluummin yli- kuin alimitoitettua, jotta tilanteen normalisoitumiselle olisi parhaat edellytykset. Alekserin asiakaspalvelupisteen aukioloajat tiistaina ja keskiviikkona klo  13-17 perutaan toistaiseksi. Tarvittavat asiakastapaamiset sovitaan erikseen. Ollaan ensin yhteydessä puhelimitse tai sähköpostilla. Huolimatta näistä toimenpiteistä, Alekser auttaa eteenpäin… Read More »

Tiistaina pelataan megatrendikorteilla

Tiistaina 25.2.2020 klo 19 alkaen testaillaan Alekserin palaveritilassa joukolla Sitran uusia megatrendikortteja. Tervetuloa mukaan peliporukkaan, jos aihepiiri kiinnostaa. Ilmoittaudu Helille puhelimitse 044 7673 965 tai sähköpostilla heli.osterman@alekser.fi Trendikorttien avulla voi vetreyttää ajatteluaan, ideoida uutta ja visioida, mitä tulevaisuus voisi olla. Tähtäimessä on reilu ja kestävä tulevaisuus. Sitran trendikortit perustuvat Sitran trendityöhön ja megatrendilistoihin. Tiistai-iltana testaillaan,… Read More »

Periaatteita tilinpäätösaikaan

Tilinpäätöksen laatijaa ohjaavat lakisääteiset periaatteet, joista vilkkaan tilinpäätöskauden alkaessa lyhyt katsaus. Lähtökohtana on, että tilinpäätöksen tulee aina antaa oikea ja riittävä kuva toiminnan tuloksesta ja taloudellisesta asemasta. Yleensä kirjanpitolainsäädännön noudattaminen johtaa tähän, mutta tarvittaessa on punnittava, tuleeko antaa tarkentavia tietoja, jotta oikea ja riittävä kuva muodostuu myös tilinpäätöksen ulkopuoliselle lukijalle. Yleisiä kirjapitolaissa säädettyjä tilinpäätösperiaatteita ovat… Read More »

Edunsaajien tiedot tarvitaan

Rahanpesun ja terrorismin rahoittamisen estämiseksi ja paljastamiseksi tarvitaan nykyisin tietoja eri yhteisöjen edunsaajista. Yhteisöissä näitä ovat henkilöt, jotka omistavat yli 25 % osuuden taikka käyttävät yli 25 % äänioikeutta taikka muuta tosiasiallista määräysvaltaa. Yhdistyksissä sekä asunto-osakeyhtiöissä ja keskinäisissä kiinteistöosakeyhtiöissä edunsaajiksi katsotaan hallituksen jäsenet. Alekser voi toimeksiantona laatia asiakkaittensa tosiasiallisten edunsaajien luettelon ja ilmoittaa sen tiedot… Read More »

Yritysjohtamisen tutkinto Jarkolle

Alekserin toimitusjohtaja Jarkko Österman on 30.9.2019 suorittanut yritysjohtamisen erikoisammattitutkinnon (YJEAT). Tutkintoon valmistava monimenetelmällinen koulutus kesti marraskuusta 2017 syyskuuhun 2019. Sen toteutti Management Institute of Finland MIF Oy ja järjesti Suupohjan koulutuskuntayhtymä. ” Sain hyvän pohjan yritysjohtamiselle. Käytännönläheisessä, mutta myös teoriaa läpikäyvässä koulutuksessa käsiteltiin yrityksen strategiaa ja muita toimintoja. Oma johtamisosaaminen avattiin ja käsiteltiin konkreettisesti muun… Read More »

Tulorekisterin onnistuneesta käyttöönotosta opinnäyte

Tulorekisteri-ilmoittamisen käyttöönottoon paneutuva Tarja Lehtosen opinnäyte Vaasan ammattikorkeakoulussa (VAMK) on valmistunut. Se löytyy sähköisenä VAMKin opinnäytetöiden joukosta. Katso tarkemmin tästä: Tulorekisteri: Muutokset tilitoimiston palkkahallinnossa Tulorekisterin käyttöönotto vuoden 2019 alussa muutti palkoista tehtävien ilmoitusten käytänteitä ja aikatauluja. Tarja Lehtosen tutkimus aiheesta on toiminnallinen, jolloin se ohjeistaa, opastaa, järjestää ja järkeistää käytännön toimintaa. Opinnäyteprosessi on lisännyt Tarjan… Read More »

Innostusta yritykselle Naistenpäivän edellä

Uskon, tahdon, innon sekä tavoitteiden, ohjauksen ja rehellisen palautteen merkityksestä kuultiin Kaskisissa, kun Lars Losvik vieraili kannustamassa yritystoiminnan pyörittämiseen positiivisen asenteen avulla. Kaskisten kaupungin elinkeinoasiamies Johanna Peltoniemi oli kutsunut tilaisuuteen Hannan kahvilaan kaupungin naisyrittäjät ystävineen. Erityisesti jäi mieleen se, miten suuri merkitys oman motivaation ylläpitämisen kyvyllä sekä oman työn arvostuksella ja sen merkityksellisyyden kokemuksella on… Read More »