Vastuullisesti samassa veneessä

By | 29.9.2020
Roskien kerääjiä Polar Fileellä Närpiön Nämpnäsissä. Kuva Emma Buss, DYNAMO Närpes.

Siivoustalkoot rannalla sopivat hyvin Alekserin yritystoiminnan keskeisiin arvoihin, joista yksi on vastuullisuus. Siksi osallistuimmekin syyskuussa CERM-projektin Pohjanmaalle asettamaan haasteeseen. Projektin tavoite on edistää alueen kiertotaloutta ja kestävää kehitystä. Keräämällä roskia lyhyeltä pätkältä Kaskisten saaren rantaviivaa annoimme samalla pienen panoksen valtakunnalliselle Siisti Biitsi -projektille. Pääsimme mukaan palkintojen jakoon Polar Fileen tiloihin Närpiöön. Siellä tuli esille myös, millä tavoin he toteuttavat ja suunnittelevat vastuullisuuttaan ja kiertotalouden ratkaisuja omassa toiminnassa mm. raaka-aineiden ja energiatalouden saralla.

Onnistuminen kestävässä kehityksessä vaatii yrityksiltä vastuullisuutta, joka ilmenee monella tavoin niiden toiminnassa. Meillä Alekserilla tulee taloushallintopalveluiden yhteydessä usein eteen taloudelliseen vastuullisuuteen liittyviä asioita ja kysymyksiä. Yrityksen taloudellisesta toimintakunnosta huolehtiminen ja vastuulliset taloudenhoidon käytänteet ovat olennaisia vastuullisessa yrityksessä. Jollei taloutta hoideta vastuullisesti, voidaan menettää yrityksen koko toimintakyky ja yhteistoimintamahdollisuudet. Silloin ei enää pystytä toteuttamaan vastuullisuutta muillakaan osa-alueilla, kuten ympäristövastuussa ja sosiaalisessa vastuussa.

Vastuullisuus vaatii yritykseltä pitkän tähtäimen sitoutumista ja yhteistoimintaa ympäristönsä muiden toimijoiden kanssa. Innostetaan toisiamme tuotteiden ja palveluiden vastuullisuuden ja elinkaariajattelun toteuttamisessa käytännössä. Samassa veneessä ollaan tämän haasteen edessä!

Pohjanmaan CERM-hankkeesta lisää täällä: CERM – kiertotalouden strategia- ja toimintasuunnitelma Pohjanmaalla

Siisti Biitsistä lisää täällä: Siisti Biitsi -rantojensiivousohjelma