Hållbart i samma båt

Av | 30.9.2020
Skräpsamlare hos Polar Filé i Nämpnäs Närpes. Foto Emma Buss DYNAMO Närpes.

Städningstalko i skärgården passar bra med de centrala värden som vi har för Aleksers företagsverksamhet – en av dom är hållbarhet. Därför deltog vi i september i utmaningen som CERM-projekt framkallade på Österbotten. Projektet jobbar med cirkulär ekonomi och hållbarhet på området. Genom att samla skräp längs en liten sträcka vid Kaskös strandlinje gav vi på samma gång en liten insats till det riksomfattande Snygg Beach -programmet. Vi fick vara med i prisutdelningen hos Polar Filé i Närpes. Där kom det också fram hur de genomför och planerar sin hållbarhet och lösningar för circulär ekonomi i sin verksamhet bland annat med råvaror och energihushållning.

Att ha framgång med den hållbara utvecklingen av företaget kräver ansvarsfullhet, som yttras på många olika sätt i företagets verksamhet. Hos oss Alekser möter vi i samband med ekonomiförvaltningstjänster ofta saker och frågor som har att göra med den ekonomiska hållbarheten och ansvarsfullheten. Att sköta om företagets ekonomiska verksamhetskraft och ansvarfulla praxis inom ekonomiförvaltningen är väsentligt för ett hållbart företag. Om ekonomin inte sköts hållbart och ansvarsfullt kan man förlora företagets hela verksamhetskraft och samarbetsmöjligheter. Då kan man inte heller genomföra hållbarhet inom andra områden, såsom bland miljöärenden eller den sociala hållbarheten.

Hållbarheten kräver från företagen att de förbinder sig till den på lång sikt och jobbar tillsammans med andra aktörer inom sin omgivning mot hållbara mål. Låt oss inspirera varandra att verkställa hållbarhet och cirkulära lösningar för våra produkter och service i praktiken. Vi sitter i samma båt då vi möter den här utmaningen!

Mera om CERM-projektet på Österbotten här: CERM – Näringslivets färdplan för cirkulär ekonomi i Österbotten

Mera on Snygg Beach här: Snygg Beach – städtalkoprogram för stränder