Välkommen till Oy Alekser Ab hemsidan

Ni får bokförings- och bokslutstjänster samt andra tjänster inom ekonomiförvaltning efter Ert behov var som helst ni befinner er.

Tillförlitligt – Sakkunnigt – Hållbart

Ta gärna kontakt så att vi kan diskutera och precisera hur vi kunde vara till nytta för Er.

Till Er tjänst Heli Österman, Jarkko Österman och Tarja Lehtonen

Dataskydd hos Oy Alekser Ab

Alekser behandlar personuppgifter enligt EUs dataskyddsförordning. De registrerade informeras enligt krav som ställs i förordningen. De registrerade har rätt att kontrollera sina uppgifter.

Alekser gör alltid ett skriftligt uppdragsavtal med sina kunder. Där specificeras hur man behandlar personuppgifter enligt dataskyddsförordningen.  Kunder får ett referat om hantering av personuppgifter som gäller deras alla register som Alekser behandlar.

Förfrågningar om dataskyddsärenden hos Alekser: verkställande direktör Jarkko Österman, tel. 050 511 9646, e-post: jarkko.osterman@alekser.fi

Tillsyn över lagen om penningtvätt: Oy Alekser Ab har registrerats i registret för övervakning av penningtvätt som förs av regionförvaltningsverket i Södra Finland.  Registreringen gäller bokföringsuppgifter, juridiska tjänster, skatterådgivningstjänster och företagstjänster. Ansvarig för åtgärder som gäller förebyggande av penningtvätt och finansiering av terrorism inom Alekser är serviceföretagare och styrelseordförande Heli Österman.