Månadsarkiv: november 2019

Uppgifter om förmånstagare behövs

För att hindra och avslöja penningtvätt och terrorism behövs det numera uppgifter om förmånstagare i olika sammanslutningar. Som förmånstagare i bolag anses de som äger över 25 % eller har över 25 % rösträtt eller utövar på annan grund ett faktiskt bestämmande inflytande. I föreningar, bostadsaktiebolag och ömsesidigt fastighetsaktiebolag anses styrelsemedlemmar som förmånstagare. Alekser kan… Läs mer »