Företaget

Oy Alekser Ab (0656671-8) är ett familjeföretag med ekonomiförvaltningstjänster som sin huvudsaklig branch. Meningen i vår verksamhet är att ge service som för framåt på alla sätt. Vår kontorslokal finns i Kaskö i Syd-Österbotten. Kontakter och förbindelser med våra kunder fungerar överallt i Finland.

Alekser har en giltig ansvarsförsäkring som gäller bokförings- och ekonomiförvaltningstjänster. Vi vill bidra till en positiv och hållbar utveckling både i närområden och globalt.

Till Er tjänst i Oy Alekser Ab:

Heli Österman, serviceföretagare och styrelseordförande

Ekonomie magister, affärsjuridik Vaasa uni
samt bc. Uitvoerend Dans, CNDO, Arnhem, NL

Heli har varit serviceföretagare hos Alekser från och med 2014. Hon sköter olika uppgifter inom ekonomiförvaltningen och beaktar där också juridiska synvinklar. Hennes befattning innehåller både planeringsarbete på ekonomichefnivå samt bokförings- och reskontrauppgifter hos olika organisationer plus hjälp med förvaltningsärenden.

Hon har kunskaper i användning av olika information från rättskällor samt redovisning och informationsprocesser där. Dessutom inspireras hon av utveckling av företagsverksamhet på olika sektorer och hur ekonoförvaltningprocesser och information där kan hjälpa utvecklingsarbetet.

I sin ekonomie magister examen har Heli handelsrätt som huvudämne och redovisning och finansiering som ett vitt biämne. Under sina studieår sommarjobbade hon vid kundtjänst på lokalbank och inköpreskontra vid bankernas bokföring. På annan karriär har hon skaffat praktiska kunskaper i problemlösning och kreativ tänkande på grund av sin utbildning och erfarenhet inom framställningskonst.

Jarkko Österman, verkställande direktör och vicestyrelseordförande

Yritysjohtamisen erikoisammattitutkinto (YJEAT), Adb-studentmerkonom, bokföringsexamen vid MJK-instituutti

Jarkko leder affärsverksamhet inom ekonomiförvaltning i Alekser. Han sköter mångsidiga uppgifter inom ekonomiförvaltningen inklusive processer som gäller den elektroninska ekonomiförvatningen. Jarkko har länge –  över tjugo år – arbetat med företagets bokföringsuppgifter. Under den tid har han hela tiden utvecklat sin yrkeskunnighet genom aktuell skolning. Utöver arbetsuppgifter inom ekonomiförvaltningen har han tidvis jobbat som adb-stödperson.

Tarja Lehtonen, ekonomiförvaltare och styrelsemedlem

tradenom i företagsekonomi, ekonomiförvaltning som inriktning

Tarja sköter i Alekser uppgifter inom ekonomiförvaltningen och har löneförvaltning som specialiseringsområde.  Tarja har långvarig erfarenhet från restaurantbranchen där hon har jobbat med olika serviceuppgifter inklusive förmanskap.

Företaget grundades år 1986 av framlidne köpmannen Risto Taimisto – Helis och Tarjas pappa –  och då var den huvudsakliga branchen uthyrning och förvaltning av fastigheter. Från och med året 2013 har företaget varit verksamhet inom bokförings- och bokslutstjänter samt övriga ekonomiförvaltningstjänster.

Kaskö Företagare valde företaget som årets företagare år 2015.