Månadsarkiv: mars 2020

Aleksers åtgärder på grund av coronaviruset, uppdaterat 23.3.2020

Som tjänsteföretag, Alekser måste ta specialansvar för både sina kunder och sin egen förmåga att fungera. Således som del av ansvarfulla kundrelationer, Alekser ska avhålla sig från alla närkontakter med kunderna för tillfället. Nödvändiga sammanträffanden och kommunikation ordnas per telefon eller med andra elektroniska medel (e-post, Skype, Teams). Vis ska komma överens om material leveranser… Läs mer »

Aleksers åtgärder på grund av coronaviruset

Vi följer regeringens riktlinjer så som möjligt och föredrar distansarbete samt undviker närkontakter med våra kunder om sammanträffande inte är nödvändigt. Vi anser att åtgärder ska hellre vara överdrivna än otillräckliga. Alekser kommer att hålla kundtjänsten på Alexandersgatan 20 stängt tillsvidare. Vi ska komma överens om nödvändiga sammanträffanden skilt. Vi ska vara i kontant per… Läs mer »