Kategoriarkiv: Bra att veta

Recept för rullar och stämplar delas ut sö 27.12.2020

Det händer vid julfönster Alexandersgatan 20: hymnsångerskan Helvi Tulvi ger sin uppseendeväckande och uppskakande insats på söndag 27.12.2020 kl. 15-17 i Aleksers kontorslokal. Helvi Tulvi delar ut olika slags stämplar och recept för grisrullar (finsk text). Säkershetskontrollen är sträng. Efter julen är det ju kul att äta igen något annat än julmat. Frisk publik får… Läs mer »

Uppgifter om förmånstagare behövs

För att hindra och avslöja penningtvätt och terrorism behövs det numera uppgifter om förmånstagare i olika sammanslutningar. Som förmånstagare i bolag anses de som äger över 25 % eller har över 25 % rösträtt eller utövar på annan grund ett faktiskt bestämmande inflytande. I föreningar, bostadsaktiebolag och ömsesidigt fastighetsaktiebolag anses styrelsemedlemmar som förmånstagare. Alekser kan… Läs mer »

Handboken för momsskyldiga har uppdaterats

Nu kan man hitta från nätet en uppdaterad version av handboken för momsskyldiga. Där hittar man information om momssystemet och beskattningsförfarandet i momsbeskattningen. Skatteförvaltningen har givit ut boken, som finns i address: https://www.vero.fi/sv-FI/Detaljerade_skatteanvisningar/Momsbeskattning/Handbok_for_momsskyldiga(33136). Momsen, det vill säga mervärdesskatten, är en konsumtionsskatt, som är riktad mot konsumering av varor och tjänster. Utgångspunkten är att alla som idkar… Läs mer »

Vid kontanta betalningar skall ett kvitto erbjudas

Näringsidkaren har från början av detta år en lagstadgad plikt att erbjuda kunden ett kvitto om inköpet betalas med kontanter. Med detta sträver man efter att kontanta betalningar inte skulle lämnas utanför bokföringen. Kvittot skall innehålla a) näringsidkarens namn, kontaktuppgifter och FO-nummer, b)datum då kvittot tagits fram, c) kvittots identifikationsnummer eller annan uppgift som identifierar kvittot,… Läs mer »