Små mötesplatser

Huvudkontors mötesplats
Alexandersgatan 20 läg 2, ingång från gatusidan

Huvudkontor

Vid mötesbord rymms max. 6 personer. Vittavla och bildskärm finns.
Retro-wc i övre våningen. Mötesservering vid beställning.

Pris 10 euro + moms 24 % / 2 timmar
Reserveringar: 044 7673 965 (Heli), alekser@alekser.fi

Poppelus mötesplats
Alexandersgatan 20 läg 1, ingång första dörren på gården.

Poppelus

I det rymliga rummet finns sitplatser för åtminstone 8 personer. Köket kan användas.
Wc-utrymmet finns i samma lägenhet. Mötesservering vid beställning.

Pris 20 euro + moms 24 % / 2 timmar
Reserveringar: 044 7673 965 (Heli), alekser@alekser.fi