Månadsarkiv: april 2014

Vid kontanta betalningar skall ett kvitto erbjudas

Näringsidkaren har från början av detta år en lagstadgad plikt att erbjuda kunden ett kvitto om inköpet betalas med kontanter. Med detta sträver man efter att kontanta betalningar inte skulle lämnas utanför bokföringen. Kvittot skall innehålla a) näringsidkarens namn, kontaktuppgifter och FO-nummer, b)datum då kvittot tagits fram, c) kvittots identifikationsnummer eller annan uppgift som identifierar kvittot,… Läs mer »