Länkar

Nyttiga länkar

Kaskö Företagare rf Kaskisten Yrittäjät ry https://www.yrittajat.fi/sv/etela-pohjanmaan-yrittajat/kaskisten-yrittajat-kasko-foretagare

Företagarna i Södra Österbotten http://www.yrittajat.fi/fi-FI/etelapohjanmaanyrittajat/yleista/pa-svenska/

Företagarna i Finland https://www.yrittajat.fi/sv

Kaskö stad – näringslivsfrågor: https://kaskinen.fi/sv/arbete-och-foretagande/naringsliv/aktuellt

Kaskö stad lediga industritomter: https://kaskinen.fi/sv/boende-och-miljo/byggande/industritomter

Kaskö stads bostadstomter: https://kaskinen.fi/sv/boende-och-miljo/byggande/bostadstomter

Skatteförvaltningen www.vero.fi

Finlex-internettjänst www.finlex.fi

Regionförvaltningsverket, tillsyn över lagen om penningtvätt: Tillsyn över lagen om penningtvätt

Katso-tjänst yritys.tunnistus.fi och information om Katso-autentisering http://www.vero.fi/sv-FI/Detaljerade_skatteanvisningar/Elektronisk_kommunikation/Katsoautentisering

Företags- och organisationsdatasystemet  www.ytj.fi

FODS-informationstjänsten http://www.ytj.fi/svenska/yrityshaku.aspx?path=1715;1739;1943&kielikoodi=2

Patent- och registerstyrelsen www.prh.fi

Patent- och registerstyrelsens Virre-informationstjänst https://virre.prh.fi

Skattebetalarnas Centralförbund www.veronmaksajat.fi

Vasa universitet www.uva.fi

Kaskö Hamn https://kaskistensatama.fi/sv/

DSCN9020