Handboken för momsskyldiga har uppdaterats

Av | 4.7.2014

Nu kan man hitta från nätet en uppdaterad version av handboken för momsskyldiga. Där hittar man information om momssystemet och beskattningsförfarandet i momsbeskattningen. Skatteförvaltningen har givit ut boken, som finns i address: https://www.vero.fi/sv-FI/Detaljerade_skatteanvisningar/Momsbeskattning/Handbok_for_momsskyldiga(33136).

Momsen, det vill säga mervärdesskatten, är en konsumtionsskatt, som är riktad mot konsumering av varor och tjänster. Utgångspunkten är att alla som idkar affärsverksamhet är momsskyldiga. Rörelse i liten skala, alltså affärsverksamhet där omsättningen inte överstiger 8500 euro, faller utanför momsskyldigheten om man inte väljer att ansöka skattskyldighet frivilligt.

Näringsidkaren som är momsskyldig måste anmäla sig till Skatteförvaltningen skriftligt, ge nödvändiga periodskattedeklarationer samt sköta om att räknä mängden av skatter och betala dem i tid.