Arvonlisäverovelvollisen opas on päivitetty

By | 4.7.2014

Verkosta löytyy nyt Verohallinnon julkaisema päivitetty arvonlisäverovelvollisen opas. Siitä löytyy tietoa arvonlisäverojärjestelmästä ja arvonlisäverotuksen verotusmenettelystä. Opas löytyy osoitteesta https://www.vero.fi/fi-FI/Syventavat_veroohjeet/Arvonlisaverotus/Arvonlisaverovelvollisen_opas(33102).

Arvonlisävero on kulutusvero, joka kohdistuu tavaroiden ja palveluiden kuluttamiseen. Lähtökohta on, että kaikki liiketoiminnan harjoittajat ovat arvonlisäverovelvollisia. Vähäinen eli liikevaihdoltaan alle 8500 euron jäävä liiketoiminta ei kuulu arvonlisäverotuksen piiriin, jollei sen harjoittaja vapaaehtoisesti hakeudu verovelvolliseksi.

Arvonlisäverovelvollisen elinkeinonharjoittajan pitää ilmoittautua verovelvolliseksi, antaa tarvittavat kausiveroilmoitukset sekä huolehtia verojen laskemisesta ja maksamisesta.