Yrittäjyyttä edistämässä Suupohjassa

By | 15.10.2014

Osallistuimme suupohjalaiseen elinkeinoelämään liittyviä aiheita käsittelevään seminaariin Närpiössä lokakuun puolessa välissä. Suupohjan yrittäjyyden edistämisessä nyt 10 vuotta mukana ollut Egil Gullströmin Säätiö oli yksi seminaarin järjestäjistä. Muut järjestäjät olivat  Procedo– ja Rådgivning mer än bokföring -hankkeet yhdessä Yritystalo Dynamon ja Kristiinankaupungin elinkeinokeskuksen kanssa.

Henrik Wilhelms loi katsauksen yritysten tulevaisuuden haasteisiin ja mahdollisuuksiin. Asioita sivuttiin sekä paikallisista että globaaleista näkökulmista. Maailmassa on nähtävissä paljon kriisejä ja huolenaiheita, mutta toisaalta tulisi etsiä positiivisia asioita niiden sijaan. Wilhelms nosti esiin muun  muassa laadukkuudesta huolehtimisen sekä innovaatioiden esiin nostamisen ja uusien ratkaisujen kehittelemisen mahdollisuudet. Käytännön ja teorian yhdistämisen taito sekä luovuus ja itsenäinen ajattelu voivat tarjota meille tällä seudulla uusia mahdollisuuksia.

Sukupolvenvaihdoksen kysymyksiin liittyen Pentti Lahti tarjosi katsauksen verotuksellisiin seikkoihin eri yritysmuotojen omistajanvaihdoksissa. Niiden suunnittelun hän suositteli varmistamaan käyttämällä alan asiantuntijapalveluita. Toisaalta verotus ei useinkaan hänen mukaansa ole sukupolvenvaihdoksen suurin ongelma, jollei kyse ole suurista omaisuuksista, vaan prosessiin liittyy paljon muuta yrityksen toiminnan jatkumisen kannalta olennaista pohdittavaa ja järjesteltävää.

Sähköisen taloushallinnon mahdollisuuksista kertoi Elisabeth Söderman. Hän esitteli moduulipohjaista sähköisen taloushallinnon ohjelmistoa, jota asiakasyritys ja kirjanpitäjä voivat käyttää myös yhdessä. Ohjelmisto tarjosi monia samankaltaisia mahdollisuuksia kuin mitä meillä Alekserissa käytössä oleva sähköisen taloushallinnon ohjelmisto: laskut saadaan kuviksi ohjelmistoon, ohjelmistosta saadaan suora yhteys pankkiin ja verottajalle, raporteissa voidaan haluttaessa porautua tositetasolle asti. Kun asiakkaalla on itselläänkin hankkimiensa moduulien kautta pääsy ohjelmistoon, hän voi nähdä kirjanpitonsa reaaliajassa ja saada sieltä raportit milloin se on tarpeen.

Håkan Forss esitteli Viexpon toimintaa ja palveluita, joiden tarkoitus on yritysten kansainvälistymisessä auttaminen. Hän painotti kuitenkin, että kansainvälistymistoimien taustaksi tarvitaan aina yrityksen omaa perustyötä ja valmistautumista, jota kukaan ei voi toisen puolesta tehdä. Viexpon palveluista löytyy lisätietoa heidän nettisivuiltaan

Käyttäkäämme näitä eväitä suupohjalaisessa elinkeinoelämässä ja jokaisessa yrityksessä matkalla sinne, minne ollaan menossa!