Med att befrämja företagandet i Syd-Österbotten

Av | 15.10.2014

Vi deltog i seminariet kring Syd-Österbottniskt näringsliv som ordnades i Närpes mitt i oktober. Egil Gullströms Stiftelse som nu har varit 10 år med att befrämja företagandet i Syd-Österbotten var en av organisatörerna. De andra var utvecklingsprojekten Procedo och Rådgivning mer än bokföring samt Företagshuset Dynamo och Kristisnestads Näringslivscentral.

Henrik Wilhelms gav en översikt över framtida möjligheter och utmaningar för företag. Ämnet behandlades både lokalt och globalt. Man kan lägga märke till många kris och oroshärdar, men å andra sidan skall vi leta efter positiva saker i stället. Wilhelms lyfte fram bland annat möjligheter att sköta om hög kvalitet samt möjligheter att nå framsteg via innovationer och utveckling av nya lösningar. Förmågan att kombinera teori och praktik samt kreativitet och självständigt tänkande kan vägleda oss mot nya möjligheter på den här trakten.

Förknippad med generationsväxlingsfrågor presenterade Pentti Lahti saker som gäller beskattningen vid ägarskifte i olika företagsformer. Han rekommenderade att man säkerställer planeringen av ägarskiftet genom att använda specialisten som känner området. Å andra sidan är det inte beskattningen som är det största problemet vid generationsväxlingen, om man inte har mycket tillgångar att ta hand om, utan processen omfattar mycket annat som ska avhandlas och ordnas så att företagets verksamhet skulle fortsätta bra.

Möjligheter som skapas av elektronisk ekonomiförvaltning berättades av Elisabeth Söderman. Hon presenterade en programvara för elektronisk ekonomiförvaltning, som kundföretaget och bokföraren kan också använda tillsammans. Den hade många likadana egenskaper som vi i Alekser har i den programvaran som vi använder för elektronisk ekonomiförvaltning: fakturor kan skannas in i programmet som bilder, man kan få direkt kontakt med banken och skattemyndigheter via programmet, i raporter kan man borra genom till verifikatnivån om det behövs. När kunden själv också skaffar moduler av programvaran, kan han se sin bokföring i realtid och få ut raporter dygnet runt när det behövs.

Håkan Forss presenterade Viexpos verksamhet och tjänster, som syfter till att hjälpa företag med internationaliseringen. Han betonade dock att på bakgrund behövs alltid grundarbete och förberedelser som företaget måste göra själv. Mera information om Viexpos tjänster hittar man från deras nätsidor.

Låt oss nu använda de här anvisningar i Syd-Österbottniskt näringsliv och i varje företag på väg dit man ska ankomma!