Aleksers åtgärder på grund av coronaviruset

Av | 17.3.2020

Vi följer regeringens riktlinjer så som möjligt och föredrar distansarbete samt undviker närkontakter med våra kunder om sammanträffande inte är nödvändigt. Vi anser att åtgärder ska hellre vara överdrivna än otillräckliga.

Alekser kommer att hålla kundtjänsten på Alexandersgatan 20 stängt tillsvidare. Vi ska komma överens om nödvändiga sammanträffanden skilt. Vi ska vara i kontant per telefon eller epost.

Trots de här åtgärder, Alekser för framåt och betjänar gamla och nya kunder med samma betjäningsinställning som förr.

Även om kontakter och resandet minskar, det är viktikt att göra inköp från småföretagare, så att lokala tjänster kan bevaras i undantagstillståndet.

Skatteförvaltningen stöder företagare i den situation som coronaviruset har orsakat. Mera information:

https://www.vero.fi/sv/skatteforvaltningen/nyhetsrummet/nyheter/uutiset/2020/skatteförvaltningen-stöder-företag-i-den-situation-som-coronaviruset-orsakat/

Företagarna i Finland stöder företagare på den här svår situation:

https://www.yrittajat.fi/sv/nyheter/621409-foretagare-har-hittar-du-fakta-om-coronaviruset

Riksomfattande webblänkar om coronaviruset:

https://valtioneuvosto.fi/sv/artikeln/-/asset_publisher/ajankohtaista-koronaviruksesta-covid–1

https://thl.fi/sv/web/infektionssjukdomar/aktuellt/aktuellt-om-coronaviruset-covid-19