Aleksers åtgärder på grund av coronaviruset, uppdaterat 23.3.2020

Av | 23.3.2020

Som tjänsteföretag, Alekser måste ta specialansvar för både sina kunder och sin egen förmåga att fungera. Således som del av ansvarfulla kundrelationer, Alekser ska avhålla sig från alla närkontakter med kunderna för tillfället.

Nödvändiga sammanträffanden och kommunikation ordnas per telefon eller med andra elektroniska medel (e-post, Skype, Teams). Vis ska komma överens om material leveranser separat så att transaktionen är så trygg som möjligt för båda parter.

Trots de här åtgärder, Alekser för framåt och betjänar gamla och nya kunder med samma betjäningsinställning som förr.

Ta kontakt, om ni har svårigheter som det här allvarliga förhållandet orsakar. Vi kan tillsammans ta reda på hurdan hjälp kan nås från olika källor.

Skatteförvaltningen stöder företagare i den situationen som coronaviruset har orsakat. Mera information:

https://www.vero.fi/sv/skatteforvaltningen/nyhetsrummet/corona/

Företagarna i Finland stöder företagare på den här svåra situationen:

https://www.yrittajat.fi/sv/nyheter/621409-foretagare-har-hittar-du-fakta-om-coronaviruset

Riksomfattande webblänkar om coronaviruset:

https://valtioneuvosto.fi/sv/artikeln/-/asset_publisher/ajankohtaista-koronaviruksesta-covid–1

https://thl.fi/sv/web/infektionssjukdomar/aktuellt/aktuellt-om-coronaviruset-covid-19