Intresse och nätverk viktiga i företagandet för Micke

Av | 18.8.2020

Företagaren måste tycka om det han/hon gör. Man måste ha intresse för det som man sysslar med i företaget. Det här är den viktigaste saken i företagandet enligt kocken och krögaren Michael Björklund.

Micke föddes till en företagarfamilj och till följd av det växte upp i företagaratmosfär, vilket gjorde det lättare att börja med företagandet. Där finns alltid problem med allt som du sätter i gång, också företagandet, men till företagandet hör till också friheten som han värdesätter.

Samarbete med andra företagaren i nätverk är just nu en aktuell trend som gäller företagandet. Man kan se andra företagare som komplettering av sin egen verksamhet, Micke påminner. Då kan alla ha möjligheter att göra det som man tycker om.

Återhämtningen för ansträngningar som föratangandet medför hittar Micke från bastu. Han drömmer om att han ännu kan satsa mera på att utveckla den finska matkulturen. Han känner också att det även finns någon annan som leder det som han ännu kommer att göra, inte alltså bara han själv.

Kristinestads Näringslivscentral hade onsdag 12.8.2020 öppet hus där den åländska kocken och krögaren Michael Björklund intervjuades av Hippi Hovi från Kust-Österbottens Företagare.