Edunsaajien tiedot tarvitaan

By | 10.11.2019

Rahanpesun ja terrorismin rahoittamisen estämiseksi ja paljastamiseksi tarvitaan nykyisin tietoja eri yhteisöjen edunsaajista. Yhteisöissä näitä ovat henkilöt, jotka omistavat yli 25 % osuuden taikka käyttävät yli 25 % äänioikeutta taikka muuta tosiasiallista määräysvaltaa. Yhdistyksissä sekä asunto-osakeyhtiöissä ja keskinäisissä kiinteistöosakeyhtiöissä edunsaajiksi katsotaan hallituksen jäsenet.

Alekser voi toimeksiantona laatia asiakkaittensa tosiasiallisten edunsaajien luettelon ja ilmoittaa sen tiedot viranomaisrekisteriin tarvittaessa.

Osakeyhtiöiden ja osuuskuntien tulee ilmoittaa tosiasialliset edunsaajansa Patentti- ja rekisterihallitukselle 1.7.2020 mennessä. Ilmoitus tehdään, vaikka rahanpesulain mukaisia edunsaajia ei ole taikka he eivät ole yhtiön tiedossa. Avoimesta yhtiöstä tai kommandiittiyhtiöstä ilmoitus tehdään vain, jos edunsaajana on muu kuin yhtiömies.

Tämän maksuttoman viranomaisilmoituksen voi tehdä jo nyt sähköisesti YTJ-palvelussa. Yritys voi valtuuttaa tilitoimiston työntekijän tekemään ilmoituksen puolestaan. Tilitoimisto veloittaa työstä palveluhinnastonsa mukaan.

Eri yhteisöillä on rahanpesulain perusteella jatkuva velvollisuus pitää luetteloa yhteisön tosiasiallisista edunsaajista. Lain vaatimat tiedot kootaan luetteloon heti perustamisen jälkeen ja päivitetään ajan tasalle aina tarvittaessa. Nämä tiedot tulee pyynnöstä antaa rahanpesunlain mukaiselle ilmoitusvelvolliselle, kuten tilitoimistolle, tämän suorittaessa asiakkaan tuntemista koskevia toimia. Tämä asia koskee muiden muassa avointa yhtiötä, kommandiittiyhtiötä, osakeyhtiötä, osuuskuntaa, yhdistysrekisteriin merkittyä yhdistystä ja säätiörekisteriin merkittyä säätiötä.  Tilitoimisto voi toimeksiantona auttaa luettelon laatimisessa.

Tarkempaa tietoa aiheesta löytyy Aluehallintoviraston ja Patentti- ja rekisterihallituksen verkkosivuilta.