Välkommen till Oy Alekser Ab hemsidan

Ni får bokförings- och bokslutstjänster samt andra tjänster inom ekonomiförvaltning efter Ert behov hos oss  i Sydösterbotten.

Tillförlitligt – Sakkunnigt – Hållbart

Ta gärna kontakt så att vi kan diskutera och precisera hur vi kunde vara till nytta för Er.

Till Er tjänst Heli och Jarkko Österman samt Tarja Lehtonen

Aleksers åtgärder på grund av coronaviruset, uppdaterat 23.3.2020

Dataskydd hos Oy Alekser Ab

Alekser behandlar personuppgifter enligt EUs dataskyddsförordning. De registrerade informeras enligt krav som ställs i förordningen. De registrerade har rätt att kontrollera sina uppgifter.

Alekser gör alltid ett skriftligt uppdragsavtal med sina kunder. Där specificeras hur man behandlar personuppgifter enligt dataskyddsförordningen.  Kunder får ett referat om hantering av personuppgifter som gäller deras alla register som Alekser behandlar.

Förfrågningar om dataskyddsärenden hos Alekser: verkställande direktör Jarkko Österman, tel. 050 511 9646, e-post: jarkko.osterman@alekser.fi