Välkommen till Oy Alekser Ab hemsidan

Ni får bokförings- och bokslutstjänster samt andra tjänster inom ekonomiförvaltning efter Ert behov hos oss  i Sydösterbotten.

Tillförlitligt – Sakkunnigt – Hållbart

Ta gärna kontakt så att vi kan diskutera och precisera hur vi kunde vara till nytta för Er.

Till Er tjänst Heli och Jarkko Österman samt Tarja Lehtonen