Tulorekisterin onnistuneesta käyttöönotosta opinnäyte

By | 27.4.2019
Palkanlaskijan opas on osa Tarja Lehtosen vastikään valmistunutta opinnäytettä,
jonka toimeksiantaja oli Oy Alekser Ab.

Tulorekisteri-ilmoittamisen käyttöönottoon paneutuva Tarja Lehtosen opinnäyte Vaasan ammattikorkeakoulussa (VAMK) on valmistunut. Se löytyy sähköisenä VAMKin opinnäytetöiden joukosta. Katso tarkemmin tästä: Tulorekisteri: Muutokset tilitoimiston palkkahallinnossa

Tulorekisterin käyttöönotto vuoden 2019 alussa muutti palkoista tehtävien ilmoitusten käytänteitä ja aikatauluja. Tarja Lehtosen tutkimus aiheesta on toiminnallinen, jolloin se ohjeistaa, opastaa, järjestää ja järkeistää käytännön toimintaa. Opinnäyteprosessi on lisännyt Tarjan osaamista palkkahallinnosta ja tulorekisteri-ilmoittamisesta sekä antanut eväitä vastaavanlaisiin tutkimusprosesseihin jatkossa. Tilitoimistossamme Tarjan panos on mahdollistanut tulorekisterin käyttöönoton eri osa-alueiden huomioimisen onnistuneesti.

Onnittelut Tarjalle kovan työrupeman loppuun saattamisesta! Erityiskiitokset Oy Alekser Ab:n käyttöön valmistuneesta palkanlaskijan oppaasta, jolla on ollut suuri merkitys yrityksemme prosesseissa ja asiakkaillemme tarjoamissamme palveluissa.