Jarkko börjar som verkställande direktör

Av | 4.6.2017

Jarkko Österman har börjat som verkställande direktör i Alekser från och med 1. juni 2017.

Jarkko leder affärsverksamhet inom ekonomiförvaltning i Alekser. Han sköter mångsidiga uppgifter inom ekonomiförvaltningen inklusive processer som gäller den elektroninska ekonomiförvaltningen. Han sköter också den löpande förvaltningen tillsammans med de andra som jobbar i företaget.

Heli Österman sköter som serviceföretagare fortfarande olika uppgifter inom ekonomiförvaltningen i bred skala där man också beaktar juridiska synvinklar. Hon fortsätter att koordinera styrelsearbete som styrelseordförande. Dessuton är hon ansvarig för verkställigheten av Aleksers motionstjänster och hymnsångerskans tjänster.

Tarja Lehtonen fortsätter som ekonomiförvaltare och sköter bokföring och andra uppgifter inom ekonomiförvaltningen med löneförvaltning som specialiseringsområde.

Givande steg framåt och fruktbart samarbete önskar Aleksers gäng!